Tolga Sezgin — 1973, İstanbul doğumlu. Foto muhabiri. 2014 yılında Nar Photos’un kurucuları arasında yer aldı. Ulusal ve uluslararası; gazete, dergi ve ajanslara haber ve röportaj fotoğrafları üretti. Çalışmalarını buradan görebilirsiniz.

Suyu Açmak: Turnarado’da bir su meseli; “Umut Petekleri” projesinin ilk videosudur.

2017’den beri hayatımızı kurmaya çalıştığımız İmroz / Turnarado mevkisindeki suyun kaynağına ve hafızasına yaptığımız kısa bir yolculuğu anlatır.

Dört sene önce eşimle birlikte Gökçeada’dan küçük bir arazi aldık ve kendi ellerimizle topraktan bir ev yaptık. Umudumuz doğa ile birlikte kendi kendine yetebilen bir yaşam döngüsü kurabilmek.

Yaşadıkça bizi burada tutan bir diğer umut kaynağının da; bu toprakların geçmişi ile kurduğumuz bağ olduğunu keşfettik.

Gökçeada; bir diğer adı ile İmroz; Türkiye’nin en batı noktasıdır. Adanın ismi Luwilerin Ana Tanrıçası İmauradan gelir. Tarih boyunca Asya ve Avrupa arası köprü görevi görerek devamlı el değiştiren bir geçit merkezi olmuştur. 1923’de Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesinden muaf tutulmuştur. Rum nüfusun yanı sıra Anadolu’nun dört bir tarafından gelenlerin birlikte yaşamaya çalıştıkları bir adadır.

Umut Petekleri; geleceklerini, İmroz’da yeniden inşa etmeye çalışan bir grup insanın hikayelerini takip etmeyi hedefliyor. Bunu yaparken de, yeni başlangıçlardan sonra “umudun nasıl sürdürülebildiğini” referans alıyor. Umut nasıl yetiştiriliyor, nasıl beslenip büyütülüyor ve nasıl çoğaltılıp başkalarıyla paylaşılıyor.

“Umut Petekleri” Project Zoom’un ilgilendiği birden fazla konuyla ilintili– göç, iklim değişikliği, toplumsal cinsiyet ve sosyal inovasyon gibi- ama ana ekseni; kırsalda üretim faaliyetleriyle meşgul hikayelerin bir araya getirilmesiyle SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK konusunu ele almasıdır. İnsan olarak ihtiyaçlarını, gelecek neslin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılamak isteyen, hem kendileri hem de toplum için yeni yaşamlar kuran hikayeler aracılığıyla, umudun sürdürülebilirliğini inceleyecek ve yaşayarak belgeleyecektir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store