Mübadele ile gelen Romanların torunları anlatıyor

Sevde Tunç — İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2013 mezunu. Çeşitli fotoğraf sergilerinde editörlük yaptı. Foto muhabiri ve fotoğraf editörü olarak çalıştı. 2015’te video haberler üretmeye başladı. Şimdilerde insan hikayeleri çekiyor ve freelance olarak Journo, Sivil Sayfalar, Euronews Türkçe gibi çeşitli kuruluşlara video röportajlar yapıyor. Erken Çocukluk Gelişimi ve Kültür Sanat başlıklı İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile hazırlamış olduğu bir podcast serisi var. Hemra Nida: 2009 yılında muhabirliğe başladı. Çeşitli medya kuruluşlarında muhabir ve editör olarak çalışan Hemra Nida, 2016 itibarıyla serbest gazeteci olarak meslek hayatına devam etmekte. Euronews Türkçe, Sivil Sayfalar ve Gazete Duvar’a haber üretiyor. Sivil Ses adlı podcast yayınlarında sivil toplum aktörlerini ağırlayarak sivil toplum haberciliğine devam eden Hemra Nida, STK’lara iletişim danışmanlığı da yapıyor.

Mübadele ile Gelen Romanların Torunları Anlatıyor”30 Ocak 1923 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunan Hükümeti arasında Mübadele Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme, Türkiye’de yerleşik Rum-Ortodokslar ile Yunanistan’da yerleşik Türk-Müslümanların zorunlu göçünü öngörüyordu. Yunanistan’ın Balkan Savaşına katıldığı tarih olan; 18 Ekim 1912 tarihinden itibaren yurtlarını terk etmiş olanları da kapsayan bu sözleşmeyle birlikte yaklaşık 2 milyon insan zorunlu göçe tabi tutuldu.Göç edenler, evlerini, ekip biçtikleri topraklarını, sevdiklerinin mezarlarını geride bıraktı, gemilerle haftalar süren yolculuklar yaptı. Ağır koşullar altında mübadele edilenler arasında Selanik’in Langaza ilçesinden yola düşen Romanlar da vardı. Romanlar, Fethiye’de Rumların boşalttığı Kayaköy’e yerleştirildi ancak yerel halk, Roman aileleri pek sıcak karşılamadı. Baskılar, ekonomik sıkıntılar, ağır yaşam koşulları derken Roman aileler, Kayaköy’den ayrılmak zorunda kaldı ve Fethiye’de bir başka yerde bir araya gelerek kendi mahallelerini kurdular: Cumhuriyet Mahallesi… Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan mübadil torunlarıyla buluştuk, dedelerinden ninelerinden dinledikleri hikayelere kulak verdik…”

Written by

Impact Journalism Grant Programme // Medyada Değişim Yaratanlar İçin Hibe Programı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store