Kalsın, Ben Böyle İyiyim…

Tuğba Baykal — Gazeteci ve video içerik üreticisi. Boğaziçi felsefe mezunu, aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Çeşitli yerli ve yabancı basın kurumlarında muhabirlik ve editörlük yaptı. Hâlâ bağımsız gazeteci olarak mesleğini sürdürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü LGBTİ+ olmanın tedavi edilecek bir durum olmadığını açıklayalı on yıllar oldu. Dünyanın bir çok yerinde ise hâlâ LGBTİ+ olmak değişebilecek bir durum, düzeltilmesi gereken bir meseleymiş gibi ele alınıyor. LGBTİ+ lar çeşitli yöntemlerle ‘düzeltilmeye çalışılıyor’.

Genel anlamda onarım terapisi adı altında buluşan bu yöntemler oldukça çeşitli. Elektroşoktan hipnozla tedaviye, ilaç kullanımından konuşarak ikna etmeye kadar oldukça geniş bir yöntem skalası var. Kimi ülkelerde ise yalnızca LGBTİ+ lar için açılmış düzeltme klinikleri, kampları bile bulunuyor.

Uluslararası LGBTİ+ dernekleri, LGBTİ+ bireylere uygulanan bu yöntemleri işkence olarak tanımlıyor ve yasaklanması gerektiğini savunuyor. Bu yöntemleri uygulayan terapistler ise kişinin tedavi olma/ terapi görme hakki engellenemez argümanının arkasına saklanıyorlar. ABD’de bazı eyaletlerde onarım terapileri yasak. Kimi eyaletlerde ise bu tarz yöntemlerin uygulanması yalnızca çocuklar için yasaklandı. Ingiltere geçtiğimiz sene Almanya ise 2020 Mayıs ayında yasakladı onarım terapilerini. Birçok ülkede ise konu ile ilgili herhangi bir hukuki düzenleme bulunmuyor.

Türkiye’de ise yasada LGBTİ+ lerin isminin bile geçmediğini düşünürsek, akşamları TV’lere çıkıp, eş cinsel çocuklarınızı bize getirin ve düzeltelim diyen doktorların yaygınlığını anlamak mümkün. Onarım terapisi belgeseli konunun Turkiye’de uygulanma biçimlerini inceliyor. Bunu yaparken ise hem bu terapileri savunan hem de yasaklanması gerektiğini söyleyenlerin görüşlerine yer veriyor. Belgesel boyunca “ Ben bu şekilde Turkiye’de yasamaktan çok yoruldum, ben de herkes gibi aile kurmak, çocuk sahibi olmak istiyorum, ailem üzülmesin istiyorum, eğer tedavisi mümkünse değişmek istiyorum” deyip bu tarz terapistlere giden LGBTİ+’ larla birlikte, 8 sene boyunca değişebilmek için terapiye gitmiş ve değişemeyeceğini anlayınca ise kimliği ile barışıp aktivist olmuş LGBTİ+’ lar de yer alıyor. Ayrıca hem bu terapileri uygulayan hem de bilimsel ve etik olmadığını söyleyen psikolog ve psikiyatristlerin görüşleri, LGBTİ + aktivistleri ve ailelerin görüşlerine de belgeselde yer veriliyor.

Image for post
Image for post

Written by

Impact Journalism Grant Programme // Medyada Değişim Yaratanlar İçin Hibe Programı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store