Nebiye Arı — 1988, Bilecik doğumlu. Daha önce edebiyat dergilerinde ve farklı web sitelerinde gönüllü editör olarak çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Artı Gerçek sitelerinde haberleri yayınlandı. Artı TV’de 2.5 yıl sosyal medya editörü olarak çalıştı. VidyoLog isimli bir oluşumda yazılı ve video haber içerikleri üretti. Nişantaşı Üniversitesi İİBF Yeni Medya bölümü öğrencisi. Şu an bağımsız olarak yazılı, sesli ve video haberler üretmeye devam ediyor. Nebiye, Project Zoom programında İslami Feminizm adlı çalışmasını, gazeteci Agit Akgöl ve sanat yönetmeni asistanı Mevlüde Ecem Öksüz ile birlikte yürütüyor.

Agit: Hikâye anlatıcılığının tarihi çok eskilere dayanıyor. Destanlar, efsaneler, masallar ve inanışlar. İnsanlar, zamanla bu anlatıları yazılı kaynaklara dökerek günümüze taşımışlar. Teknolojinin gelişmesi hikâye anlatıcılığını da etkilemiş ve görselleştirmiş. Fakat bu süreçte değişmeyen tek şey insanlar ve onlara özgü hikâyeler olmuştur.

Nebiye: Bir hikaye ile hayatınız altüst olur ve büyük bir değişikliğe yol açar mı bilmem ama benim için güçlü hikayeler değiştirici gücü olan iticiler gibi. Bir insanın hikayesini okumak, dinlemek, görmek ve anlamak, hayatınızı kendi dört duvarınızdan çıkarıp daha fazlasını yaşamınıza imkan sağlıyor. 32 yıllık hayatımda karşılaştığım hikayelerin etkisi, gazeteciliğe başlamamla birlikte hikayeyi paylaşma isteğini de beraberinde getirdi.

Agit: Bizim hikâyeye başlama sürecimiz de bu bağlamda ortaya çıktı. Aktarımı ise her gün, herkesin elinde olan cep telefonu ile yapmanın daha pratik olacağı düşüncesi üzerine karar verdik. Bu durum birçok avantaj sağlarken, dezavantajları da beraberinde getirdi.

Nebiye: Türkiye’de İslami Feminizmin hikayesini anlatmak için yola çıktık İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de yaşamları birbirinden farklı olan 12 müslüman feministi dinledik ve anlattıklarını kayda aldık. Pandemi süreci bizim çekim süreçlerimizi de etkiledi, belgeselde maskeler ve mesafeler olmasını sağladı. Cebimizde taşıdığımız hikaye kaydedicisi telefonlarımız bizi detay çekimlerinde biraz zorladı.

Agit: Teknoloji ile cep telefonu kameraları ne kadar gelişmiş olsa da bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor. Normal kameraların size sağladığı kontrollerin birçoğunu maalesef ki telefon kamerası sağlayamıyor. Pratiklik açısından telefonla ile çekim yapmak rahat olsa da sizi, en çok zorlayan şey ani ışık değişimleri oluyor. Bunu çekim sırasında engellemek oldukça zor. Bu yüzden planlı hareket etmeniz gerekti ve aslında çekim süreci bizim için de pek çok açıdan öğreticiydi.

Written by

Impact Journalism Grant Programme // Medyada Değişim Yaratanlar İçin Hibe Programı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store