Balığın İçinde Ne Var?

Özgür Gürbüz — Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu, Marmara Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Oxford Brookes Üniversitesi’nde ise Bilgisayar Programcılığı üzerine yüksek lisans yaptı. Enerji ve İnekler adlı bir kitabı, birçok ortak yayında imzası ve çok sayıda makalesi var. 25 yıla yakın bir zamandır çevre, ekonomi ve enerji üzerine yazılar yazdı, birçok gazete, dergi ve radyoda çalıştı. Gazetecilik yapmadığı dönemde çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yaptı. Ekosfer Derneği’nin kurucularından Özgür Gürbüz’ün yazıları çeşitli yayın organlarında yayımlanıyor.

İnsanın tüketim arzusu ve dünyanın verebileceğinden fazlasını istemesi doğada gözle görülebilir hasara yol açıyor. Kirlenmiş topraklar, bırakılmış çöpler veya denizlerdeki plastikler herkesi rahatsız ediyor; ancak gözle görülen kirliliğin ötesi var. İnsanın parçası olan doğayı kirletmesi kendisine de zarar veriyor. Kirlenen hava, su ve toprak ya da besin zincirindeki hasar insanın yaşamını da zorlaştırıyor. Çoğu zaman insan bunun farkına bile varmadan yaşamını sürdürüyor.

Doğaya verilen zararın azaltılması, insanların sınırlı kaynakları bunun farkına vararak kullanması için öncelikle sorunun farkına varması ve çözümün bir parçası olacağını anlaması gerekiyor. Bencilleşen insanın doğaya zarar vermekten vazgeçmesi için de çoğu zaman sadece kendine zarar verdiğini anlaması gerekiyor.

Denizlerin kirlendiğini biliyoruz, son yıllarda bunu özellikle plastik kirliliğiyle gördük. Tüm dünyanın önün geçmek için seferber olduğu bu kirliliğin ötesi de var. Denizlerimiz sanayi ve evsel kirlilikle uzun yıllardır mücadele ediyor. Bunun sonucunda gözle görünmeyen ağır metaller denizleri ve denizlerdeki canlıları tehdit ediyor. Bu kirliliği izlemenin bir yolu da düzenli ölçüm yapmak. İnsanın besin zincirinde yer alan balıkların bu kirlilikten ne kadar etkilendiğini görebilirsek, kirliliğe neden olan insanı da belki sorunu çözmek için harekete geçirebiliriz.

Bu yüzden balıklardaki ağır metal oranlarına bakmaya karar verdik. Farklı balık ürünlerini kontrol etiğimiz bu çalışmanın sonucu, olası bir tehlikeye karşı bir uyarı niteliği taşıyabilir ya da hepimizi rahatlatabilir. Göreceğiz.

Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store