Çok Kültürlü Mübadele: Mübadil Romanlar

Sevde Tunç — İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2013 mezunu. Çeşitli fotoğraf sergilerinde editörlük yaptı. Foto muhabiri ve fotoğraf editörü olarak çalıştı. 2015’te video haberler üretmeye başladı. Şimdilerde insan hikayeleri çekiyor ve freelance olarak Journo, Sivil Sayfalar, Euronews Türkçe gibi çeşitli kuruluşlara video röportajlar yapıyor. Erken Çocukluk Gelişimi ve Kültür Sanat başlıklı İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile hazırlamış olduğu bir podcast serisi var. Hemra Nida: 2009 yılında muhabirliğe başladı. Çeşitli medya kuruluşlarında muhabir ve editör olarak çalışan Hemra Nida, 2016 itibarıyla serbest gazeteci olarak meslek hayatına devam etmekte. Euronews Türkçe, Sivil Sayfalar ve Gazete Duvar’a haber üretiyor. Sivil Ses adlı podcast yayınlarında sivil toplum aktörlerini ağırlayarak sivil toplum haberciliğine devam eden Hemra Nida, STK’lara iletişim danışmanlığı da yapıyor.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Euronews Türkçe’de yayımlanmak üzere Roman toplumunun beklentilerini dile getiren video-röportajlar yaptık. Bu röportajlar esnasında toplumun günlük yaşantısından tarihsel arka planına kadar birçok bilgi edindik. Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus’un röportaj esnasında bahsettiği mübadil Romanlarla ilgili kaynakların yetersizliği dikkatimizi çekti ve bu konuda arşiv oluşturmak üzere yola çıktık.

Image for post
Image for post

Dedelerinden ve anne babalarından mübadele öykülerini bizzat dinleyen, bu hatıraları dün gibi hatırlayan insanları kayıt altına almak ve tarihe emanet edebileceğimiz bir arşiv oluşturmak anlamlıydı.

Öyle ki araştırma sırasında henüz hiçbir yerde yayınlanmamış olan ilk mübadil Romanların fotoğraflarına ulaştık, bu kareleri Roman toplumuyla paylaşmak bile tarihsel bağlamda Roman toplumuna hizmet.

Proje kapsamında görüştüğümüz Birsen Gültekin’in fotoğraflarından hazırladığımız küçük bir fotoromanı da paylaşmaktan mutluyuz.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store