Umut Sarıboğa — 2010 yılında Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde okudu. Okul hayatı boyunca Marmara İletişim Haber Ajansı’nda (MİHA) çeşitli görevlerde yer aldı. Dizi ve sinema sektörüne yönetmen yardımcısı olarak çalışıyor.

Yapay resifler, deniz koruma uzmanları tarafından dünya çapında mercan resiflerini restore etmek için kullanılan bir araç. Çeşitli doğal veya sentetik malzemelerden yapılırlar ve sonsuz sayıda şekil ve stilde olabilirler. Yapay resiflerin amacı genellikle mercanlar için istikrarlı bir büyüme alanı ve doğal bir resifte bulunabilecek balıklar ve diğer tüm organizmalar için yaşam alanı sağlamaktır.

Image for post
Image for post

Belgesel çekimleri için yaptığımız araştırmalar bizi yapay resiflerin mercan ekosistemlerinin restorasyonu için ilk kez kullanılmaya başlandığı 1970'lere, 1980’lere götürdü. Eski tekneler, hizmet dışı bırakışmış gemiler, tren vagonları gibi batan yapılar, deniz dibinde en çok görünen yapay resiflerdi. Bu batıklar, mercanların ve süngerlerin ihtiyaç duyduğu yapıyı sağlamıştı. Ancak ilerleyen zamanlarda şirketler yapay resifleri, herhangi bir bedel ödemeden atıkları bertaraf etmenin bir yolu olarak gördü. …


Handan Uslu — Veri bilimci, makine mühendisi, ve kadinhaklari.org’un …


Can Koçak — Ekim 2014’te ekibiyle birlikte hayata geçirdiği vesaire.org ile, ilk günden bu yana çevrimiçi platformların doğasına aykırıymış gibi görünen zamansız ve “uzun” yazılar yayımladı. …


Gülşah Özdemir Koryürek — Yazar ve Yayıncı. 2003 yılından beri çocuklar için ya da çocuklarla birlikte üretim yapan biridir. Bu üretimler kimi zaman tiyatro, kimi zaman drama, kimi zaman da çocuk kitabı formunda ortaya çıktı. Şimdi de Impact Hub ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu tarafından uygulanan Project Zoom’un desteği ile Zaman Yolcusu Kreta adında bir çocuk kitabı ve etkinlik projesi üretmektedir.

Zaman Yolcusu Kreta, tüketim alışkanlıklarımızın iklim değişimine etkisini merkez alan bilimkurgu türünde bir kitap. Kitabın içinde, kahramanımız zaman yolcusu Kreta ve en yakın arkadaşı Şiva ile birlikte gezegenimizin farklı zaman dilimlerine gidiyor ve gelecekteki Dünya’dan bugünki Dünya’ya bir mesaj getiriyoruz. Bu mesaj, görüntülü bir mesaj ve -artık bir krize dönüşmüş olan-iklim değişimini engellemek için neler yapabileceğimize dair bazı öneriler sunuyor. …


Özgür Gürbüz — Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu, Marmara Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Oxford Brookes Üniversitesi’nde ise Bilgisayar Programcılığı üzerine yüksek lisans yaptı. Enerji ve İnekler adlı bir kitabı, birçok ortak yayında imzası ve çok sayıda makalesi var. 25 yıla yakın bir zamandır çevre, ekonomi ve enerji üzerine yazılar yazdı, birçok gazete, dergi ve radyoda çalıştı. Gazetecilik yapmadığı dönemde çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yaptı. Ekosfer Derneği’nin kurucularından Özgür Gürbüz’ün yazıları çeşitli yayın organlarında yayımlanıyor.

İnsanın tüketim arzusu ve dünyanın verebileceğinden fazlasını istemesi doğada gözle görülebilir hasara yol açıyor. Kirlenmiş topraklar, bırakılmış çöpler veya denizlerdeki plastikler herkesi rahatsız ediyor; ancak gözle görülen kirliliğin ötesi var. İnsanın parçası olan doğayı kirletmesi kendisine de zarar veriyor. …


Doğu Eroğlu — 2011’de Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosunda stajyer muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 2012–2013’te, çevrimiçi yayınlanan, insan hakları ihlalleri tanıklıklarını aktaran Türkiye’den Şiddet Hikâyeleri çalışmasının editörlüğünü yaptı. …


Tuğba Baykal — Gazeteci ve video içerik üreticisi. Boğaziçi felsefe mezunu, aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Çeşitli yerli ve yabancı basın kurumlarında muhabirlik ve editörlük yaptı. Hâlâ bağımsız gazeteci olarak mesleğini sürdürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü LGBTİ+ olmanın tedavi edilecek bir durum olmadığını açıklayalı on yıllar oldu. Dünyanın bir çok yerinde ise hâlâ LGBTİ+ olmak değişebilecek bir durum, düzeltilmesi gereken bir meseleymiş gibi ele alınıyor. LGBTİ+ lar çeşitli yöntemlerle ‘düzeltilmeye çalışılıyor’.

Genel anlamda onarım terapisi adı altında buluşan bu yöntemler oldukça çeşitli. …


Gonca Tokyol — Gazeteci. Farklı yerli ve yabancı yayınlarda muhabir, editör ve yönetici görev yaptı, 2020 yılı başından bu yana bağımsız gazeteci olarak çalışıyor. …


Berkay Tunali — filmmaker with around 10 years of experience, specialising in documentaries as well as different types of video production for positive change for humanity and the environment. Currently he’s really interested in finding the right storytelling for the main target audience in his work. …


Sevde Tunç — İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2013 mezunu. Çeşitli fotoğraf sergilerinde editörlük yaptı. Foto muhabiri ve fotoğraf editörü olarak çalıştı. …

About

Project Zoom

Impact Journalism Grant Programme // Medyada Değişim Yaratanlar İçin Hibe Programı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store